Cortex XDR Pro

  • Stopper ukjente trusler basert på kjente svakheter
  • Ledende i både Gartner og Forester sine rangeringer
  • Støttes av AI og har logganalyse i skyen
  • Overvåket og støttet av 24/7 SOC
  • Sterkt utvidet logging mot sky.
  • Gir advarsel om mulig inntrenger, basert på avvikende bruk.
  • Støttet av SOC tjeneste som kan isolere og sjekke.
  • Ledende sikkerhetspakke.

Cortex XDR er vårt foretrukne og anbefalte verktøy for sikring av endepunkt.

Dette MÅ inn på alle enheter som blir brukt i nettverk der beskyttelsesverdig informasjon finnes. På grunn av at de fleste tjenester på Internett nå krypterer kommunikasjonen fram til endepunktet, blir innholdet i trafikken «usynlig» for brannmuren.

Endepunktet får da oppgaven med å analysere trafikken som kommer inn, en jobb som har blitt ekstremt viktig. Cortex XDR samspiller med sikkerhets-plattformen til

Palo Alto og gir den beste endepunkts-sikkerheten som vi per dags dato har klart å finne frem til. Et «must-have».

Cortex XDR Pro-versjonen har tilsvarende funksjonalitet som Prevent, men logger metadata om endringer og bruk av verktøyet. Det vil si at en AI-basert analysetjeneste, over en periode på 21 dager, skaper seg en forståelse av hva som er normalt bruksmønster.

Dette blir så benyttet for å avdekke unormal og dermed mistenkelig oppførsel som kan gi indikasjoner på misbruk, virus, skadevare eller innbrudd.

Når tjenesten også er knyttet opp mot et høyautomatisert sikkerhets-operasjons-senter (SOC 2.0), er sjansen stor for at eventuelle angrep som ellers kunne ha utviklet seg, vil bli stoppa i en tidlig fase.

Denne produktpakken bidrar til at det beste endepunktsikkerhets systemet nå er tilgjengelig for alle.